O nama

Klaster zdravstvenog turizma Splitsko-dalmatinske županije

Klaster zdravstvenog turizma Splitsko-dalmatinske županije objedinit će zdravstvene usluge I turistički sektor. To je zdravstveno-turistički proizvod, koji nudi medicinske, dentalne, kozmetičke, kirurške, implantološke, oftamološke, anesteziološke zahvate I tretmane, kao I rehabilitaciju.
Ono na što će se klaster bazirati je kvaliteta života ljudi, jačanje turizma I regije te promicanje turističke ponude Splitsko-dalmatinske županije. Potražnja za zdravstvenim uslugama iz inozemstva u Dalmaciji je iz godine u godinu sve izraženija pa je klaster zdravstvenog turizma Splitsko-dalmatinske županije proizvod koji će turistima dati sve što im treba u jednom. I potrebne medicinsko rehabilitacijske tretmane I dijagnoze, kao I turističku ponudu I usluge.
Ujedno zdravstveni turizam pokazao se kao izvrstan za promicanje I jačanje gospodarskog razvoja regije, ali jednako tako I kao dobro iskoristiv za poboljšanje zapošljavanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Klasterima Dalmaciju kao idelanu regiju za ovakvu vrstu turizma jer obiluje atraktivnim destinacijama I sadržajima za turiste, a isto tako, klaster je objedinio vrhunske dentalne, medicinske I turističke stručnjake. Cilj klastera zdravstvenog turizma Splitsko-dalmatinske županije je jačanje pozicija članovana međunarodnom tržištu usluga zdravstvenog turizma I unapređenje usluga u zdravstvenom turizmu.
Ideja klastera je da okuplja zdravstveni, medicinski I turistički sektor, a sve to kako bi se stvorio prepoznatljivi zdravstveno-turistički proizvod na lokalnoj i međunarodnoj razini. Također, ideja je i kooperacija ta tri sektora, koji bi trebali slijediti svjetske trendove i upotpuniti ponudu zdravstvenog turizma. Vizija klastera je da Dalmacija bude prepoznatljiva po ponudi zdravstvih usluga i turističkih atrakcija. Klaster objedinjuje to u jedno i unaprijeđuje ponudu oba sektora.
Dok je misija da se unaprijedi kvaliteta zdravstveno turističke ponude i Dalmacija promovira kao destinacija zdravlja, a Splitsko-dalmatinska županija kao atraktivna turistička destinacija u koju će se dolaziti iz inozemstva na medicinsko-specijalističke zahvate i rehabilitaciju.