Programi

Suvremeni tržišni trendovi u zdravstvenom turizmu

Starenje populacije, rast životnog standarda i društvene vrijednosti koje pridaju veliki značaj zdravom stilu života megatrendovi su koji danas karakteriziraju razvijene svjetske ekonomije. Pridonose, između ostalog, i snažnom rastu zdravstvenog turizma prije svega u Europi i Sjevernoj Americi. No, uz ove glavne pokretače rasta, koji će i u narednih 10-20 godina određivati industriju zdravstvenog turizma, niz je drugih trendova koji će ju oblikovat:

Demokratizacija potražnje i diversifikacija proizvoda

Predviđa se, prije svega, daljnja demokratizacija zdravstvenog turizma, odnosno ciljanje novih skupina potrošača s rastućim interesom i sklonosti za ovaj proizvod kao što su mlađi korisnici, obitelji, čak i poslovni subjekti. To su segmenti koji će poticati daljnju diversifikaciju. U prvom redu, preventivne zdravstveno-turističke ponude u smjeru daljnjeg rasta proizvoda kao što su, primjerice, 'holistički programi' za zdravlje duha i tijela, 'lifestyle programi' reprogramiranja životnih navika u cilju zdravijeg života, digitalni 'detox programi', 'budget lječilišni i wellness programi'.

Brendiranje

Konkurencija će nametati potrebu brendiranja u funkciji veće prepoznatljivosti. Tehnološke inovacije kontinuiran i brz rast zdravstvene tehnologije od, primjerice brže i jednostavnije dijagnostike, preko "pametnih sustava' za individualizirano kalibriranje tretmana, do smanjivanja potrebe za invazivnim kirurškim zahvatima, utjecat će i na brojne aspekte zdravstveno–turističke ponude, a prije svega na opremu, stručnost i kontinuiranu edukaciju osoblja te na 'izvanbolnička' mjesta odvijanja tretmana. Zdravstveni turizam prestaje biti samo 'high touch', već se razvija i u smjeru 'high tech'proizvoda.

Rastuća uloga i značaj medicine te daljnja specijalizacija, standardizacija i regulacija medicinskih usluga

Rastuće cijene medicinske skrbi u zapadnim zemlja ma te rastuća potražnja za medicinskim zahvatima iz Europe i niza istočnih zemalja vodit će ka većoj internacionalizaciji medicinskog turizma. Istovremeno, sve veća konkurencija preventivnih wellness programa vodit će ka većem oslanjanju na medicinu kao faktoru diferencijacije. U tom se smislu predviđa da će medicina imati sve veću ulogu i značaj u zdravstvenom turizmu. Pri tome se, s obzirom na preduvjet vjerodostojnosti kao ključnim obilježjem medicinskog turizma, posebno ističe očekivani trend daljnje specijalizacije, standardizacije i regulacije medicinskih usluga u sklopu zdravstveno-turističke ponude.

Autentičnost

U turizmu toliko bitan 'osjećaj za mjesto sve će se više prenositi i u sferu zdravstveno-turističke ponude te će lokalni identitet, hrana, ljekoviti činitelji i znanje u njihovoj primjeni biti sve prisutniji u tretmanima, na menijima i u uređenju objekata.

Podrška osiguravajućih društava za programe zdravstvene preventive

S obzirom da je prevencija jeftinija od liječenja, a u uvjetima rastućeg broja rizičnih osiguranika, zdravstvena osiguranja će ju sve više podržavati dodatno pridonoseći rastu preventivnih programa.

Okolišna osjetljivost

Ponuda zdravstvenog turizma, kao proizvoda motiviranog osobnim zdravljem, nužno će morati voditi brigu i o zdravlju okoliša te se, u tom kontekstu, predviđa snažan zaokret ka sveobuhvatnoj zelenoj praksi, od korištenja prirodnih sastojaka u tretmanima i prehrani, preko korištenja prirodnih materijala, svijetla ili ventilacije u uređenju prostora do okolišno odgovornog upravljanja energijom, vodom i otpadom na razini objekata i cijelih destinacija. Tržišni trendovi govore u prilog daljnjeg rasta zdravstvenog turizma, ali ukazuju i na promjene njegovih obilježja u smjeru izraženije medicinske utemeljenosti i specijalizacije, okolišne osjetljivosti te veće povezanosti s autentičnim lokalnim ambijentom.

Kao odgovor Kluster Splitsko – dalmatinske županije uz podršku TZ Splitsko – dalmatinske županije i Ministarstva zdravstva u svom programu nudi sljedeće:

Promocija i prodaja na nacionalnoj i internacionalnoj razini
Raspoloživost incoming turističkih agencija i facilitatora u medicinskom turizmu
Atraktivne, informativne i ažurne Internet stranice destinacije izdravstveno-turističkih centara
Izgradnja poželjnog imidža destinacije na svjetkom tržištu i razvoj zdravstveno turističkog proizvoda
Zagovaramo brz i povoljan dolazak u denstinaciju tijekom cijele godine
Podrška članovima i partnerima u međusobnoj inegraciji s ciljem veće konkurentnosti klustera Splitsko – dalmatinske županije